Joanna Malinowska


Joanna Malinowska

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych
Instytut Filozofii
Zakład Epistemologii i Kognitywistyki 

Kwalifikacje naukowe:

od 2011 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, studia doktoranckie w Instytucie Filozofii
2007 - 2012 - Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Edukacji Artystycznej, kierunek Edukacja Artystyczna, specjalizacja: Promocja i krytyka sztuki (studia magisterskie, stacjonarne). Praca magisterska “Rola doświadczenia w sztuce w kontekście kognitywistycznych teorii świadomości”, (promotor prof. ASP dr hab. Roman Kubicki), dyplom praktyczny z malarstwa “Inna norma” (promotor dr hab. Dominik Lejman).
2004 - 2010 - Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Nauk Społecznych, kierunek: Filozofia (studia magisterskie, stacjonarne). Praca magisterska “Świadomościowe ugruntowanie qualiów i memów” (promotor prof. dr hab. Krzysztof Łastowski). 

Doświadczenie zawodowe:

od 2012 - pracownik dydaktyczny w School od Form (filozofia)
od 2011 - doktorantka w Instytucie Filozofii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
2010 - 2011 - Galeria Abnormals Gallery, stanowisko menadżerki i kuratorki pomocniczej
2007 - 2009 - Studio Graficzne M2, stanowisko grafika

Udział w konferencjach:

2012 - Technologie Przyjemności: “ Tunel rzeczywistości, Tunel Ego. Współczesne spojrzenie na ‘kontrkulturowe intuicje dotyczące psychodelików.” Kraków
2012 - IX Zjazd Filozoficzny: “ Epistemologie ewolucyjno-kognitywistyczna? O związkach między epistemologią ewolucyjną a kognitywistyką.” WIsła
2012 -Konferencja naukowa „Po co nam konstruktywizm”: „Parę słów o       mózgu, czyli jak kognitywistyka może przydać się konstruktywistom.” Poznań
2012 - Poznański Festiwal Nauki i Sztuki: “Neuronalny makrokosmos. Jak ludzki mózg konstruuje reprezentacje rzeczywistości?”, Poznań
2012 - Poznańska Konferencja Filozofii Nauk: „Neuronalny konstruktywizm.” Poznań
2011 -Poznańskie Forum Kognitywistyczne: “Tunel Ego. Kilka uwag o podstawowych założeniach epistemologicznych koncepcji ‘Tunel Ego’ Thomasa Metzingera”,  Poznań
2011 - Zlot Filozoficzny: Biologiczne i kulturowe ograniczenia poznawcze. Kognitywistyczne spojrzenie na epistemologię ewolucyjną Konrada Lorenza.” Toruń
2011 - Czwarte Łódzkie Warsztaty Filozoficzne: “Aparat światoobrazu Konrada Lorenza. Neokantyzm w epistemologii ewolucyjnej.”, Łódź
2010 - Zlot Filozoficzny:  Jak memy wpływają na naszą percepcje?”, Łódź

Publikacje naukowe:

2012-"Aparat światoobrazu Konrada Lorenza. Neokantyzm w epistemologii ewolucyjnej.", Avant Plus, język polski, 2012, Ośrodek Badań Filozoficznych, Tom specjalny ZF 2011, str.342- 354.

2011- „Tunel Ego. Kilka uwag o podstawowych założeniach epistemologicznych koncepcji ‘Tunel Ego’ Thomasa Metzingera”, Poznańskie Forum Kognitywistyczne. Teksty pokonferencyjne nr.6, Red: Golka M., H., Kupś A., Paluszskiewicz K., Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, język polski, 2011, str. 95-101.    

Inne publikacje:

2010 -“Abnormals Gallery. Przekraczając normy”, Magazyn Take me, numer 8, str. 158-160  

Wystawy:

2012 - “Nie mam dla Pani dobrych wiadomości”, Galeria Łokietka 5, wystawa zbiorowa, Wrocław
2012 - W ramach festiwalu “Performing media”: “Oda di neuro”, OT Maski, wystawa indywidualna, Poznań
2012 - “Oda di neuro”, wystawa indywidualna, Galeria Sekretna, Poznań
2011 - Festiwal graffiti, Rozbrat, wystawa zbiorowa, Poznań
2011 - “Re-enactment”, Rozbrat, wystawa zbiorowa, Poznań
2010 - Galeria Rotunda, indywidualna wystawa malarstwa, Poznań,

Dydaktyka:

2012/2013 - Filozofia w projektowaniu, School of Form
2012/2013 - Ćwiczenia z epistemologii, Instytut Filozofii, UAM
2011/2012 - Ćwiczenia z wstępu do filozofii oraz translatorium, Instytut Filozofii, UAM

Funkcje uniwersyteckie:

od 2011 - Przewodnicząca Samorządu Doktorantów Instytutu Filozofii, UAM

Popularyzacja nauki:

2012 - Seria wykładów w ramach pleneru stacjonarnego na WSNHiD “Rola zaskoczenia w sztuce w kontekście kognitywistycznych terii świadomości”.
2012 - Wykład dla Dyskusyjnego Klubu Książki Biblioteki Wojewódzkiej “Jak biologia i kultura tworzą doznawany przez nas model świata”.
2011 - Seria wykładów w ramach pleneru pracowni grafiki Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu “Przedmiot (nie)prawdziwy.”
2011 - Wykład dla studentów wzornictwa ASP w Warszawie “Konstrukcyjny charakter percepcji” 

Inne:

Dj’ka na:
Wroclaw Industrial Festival (2012, 2007, 2004, 2003)
Body Art Performance (2007)
Castle Party (2004, 2005)
Menuo Juodaragis Lt (2004)
oraz nieskończoną ilość razy na Squacie Rozbrat, imprezach Cyborgy, High Tension, Dark Hours etc. w latach 2003-2012)

organizatorka serii koncertów i festiwali MASCHINENgeSCHREI oraz imprez muzycznych Dark Hours